Gladsaxe Bokseklub

Bokseklub i Søborg - Danmark

Skal søndagstræningen ændres?

Gå tilbage til alle nyheder
  • 15.08.2017
  • Alex Viborg

Søndagstræningen har fungeret i et års tid eller mere. Søndagstræningen har fokus på konditions- og styrketræning, og er åben for både boksere og motionister. Træningen gennemføres ml. kl. 15.00 – 16.30. Deltagerantallet er sjældent flere end 10 deltagere. Minimumsantallet for at træningen gennemføres er 5 deltagere. Flere medlemmer har tilkendegivet, at de gerne vil deltage i søndagstræningen, men at de synes, at tidspunktet passer dem dårligt. Søndagen ”ødelægges”, fordi der ikke rigtigt er tid nok hverken før eller efter træningen til at foretage sig andre fritidsaktiviteter. Nogle har undret sig over, at man skal melde sig til søndagstræningen, det skal man jo ikke til de øvrige hold.

Klubben er interesseret i, at medlemmerne har mulighed for at træne på passende tidspunkter, dog skal der altid være en træner til stede. Dels for at gennemføre træningen dels for at åbne og lukke klubbens lokaler og holde orden.

Et forslag til ændret søndagstræning er, at den gennemføres fra kl. 11.00-12.30. Det vil give en frisk start på søndagen og mulighed for at nå hjem til frokost og deltage i andre fritidsaktiviteter om eftermiddagen. Klubben anbefaler, at tilmelding fastholdes, så træneren ikke kører forgæves, hvis ingen møder op. Tilmelding skal dog være foretaget inden kl. 10.00. Klubben anbefaler, at minimumsantallet på 5 fastholdes, da det er svært at gennemføre en fornuftig træning med færre deltagere.

Hvad er din mening? Skal søndagstræningen ændres? Hvad mener du om forslaget? Hvilke forslag har du ellers?

Skriv løs til kasserer@gladsaxebokseklub.dk hvis du svarer via hjemmesiden.

Skriv løs i kommentarer hvis du svarer via Facebook.

Med venlig hilsen

Alex (obersten) Sekretær i bestyrelsen og motionisttræner.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer, hvilket kan medføre, at der er elementer på sitet, du ikke kan se. Vi anbefaler, at du anvender en opdateret og mere sikker browser, som f.eks. Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge
Luk